चन्द्रागिरि सरल ऋण

सदस्यले घरजग्गा सुरक्षणमा ब्यापार ब्यवसाय र थप चालु पुँजी वा अन्य भैपरी आउने कार्यको लागि २ बर्ष अवधिको लागि प्रदान गर्न सकिन्छ । यो ऋणको ब्याज दर १५ देखि १६ प्रतिशत गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू