तिर्थाटन-कार्यक्रम

हरेक वर्ष संस्थाले सदस्यहरुलाई योगदानमा आधारित र निशुल्क गरी विभिन्न धार्मिक स्थलहरुको भ्रमण गराउँदै आएको छ ।

टिप्पणीहरू