नियमित बचत

यो बचत न्यूनतम रु २००।‐देखि रु २०००।‐ सम्म मासिक जम्मा गर्न सकिनेछ । बचतकर्ताले आफुले चाहेको समयमा बचतको रकम बृद्धि गर्न सक्नेछ भने घटाउन चाहेका कम्तीमा १२ किस्तापछि मात्र घटाउन सक्नेछ । नियमित बचत गरेको ३६ किस्तापछि जम्मा रकमको ७५ प्रतिशतसम्म फिर्ता लिन सक्नेछ । फिर्ता लिएको रकम १ बर्षभित्र शोधभर्ना गर्न सकिनेछ । प्रत्येक महिना संस्थामा आउन नसक्ने सदस्यले ३ महिनाको एकमुष्ठ जम्मा वा एक बर्ष अवधिको लागि एकमुष्ट रु ६०००‐जम्मा पनि गर्न सकिने यो बचत खातामा ८ प्रतिशत ब्याज प्रदान गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू