बैदेशिक रोजगार तथा शैक्षिक ऋण

संस्थाका सदस्य तथा सदस्यका छोराछोरीहरूलाई बैदेशिक रोजगार तथा उच्च शिक्षाको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन (बढीमा ४ बर्ष) अवधिको लागि १५ देखि १६ प्रतिशत ब्याज दरमा यो ऋण प्रदान गरिनेछ ।

टिप्पणीहरू