लघुवित्त ऋण

सदस्यहरूले आफ्नो शेयर पुँजीको ३ देखि ५ गुणासम्म १ बर्ष अवधिकोलागि १६ प्रतिशत ब्याज दरमा कुनै अर्को सदस्यको धनजमानीमा यो ऋण प्राप्त गर्न सकिने छ । यो ऋणमा नियमित किस्ता बुझाउनेलाई १ प्रतिशत ब्याज छुटको ब्यवस्था गरिएको छ ।

टिप्पणीहरू