समुह जमानी ऋण

लघुबित्त समुहमा सामुहिक जमानीमा अधिकत्तम रु २ लाखसम्म ऋण प्रदान गरिनेछ । उक्त ऋण पहिलो चरणमा अधिकत्तम रु ५० हजार प्रदान गरिनेछ । सदस्यको आवश्यकता अनुसार समुह प्रमुखको सिफारिस अनुसार क्रमश रु २ लाखसम्म १४ प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्रदान गरिनेछ । यो ऋणमा अनिबार्य मासिक किस्ता बुझाउनु पर्नेछ ।

टिप्पणीहरू