सापटी-सहयोग

संस्थाको कुनै सदस्यलाई आकस्मिक रुपमा पैसा आवश्यक परेमा संचालक समितिले तोकेको रकममा नबढ्ने गरी ७५ दिन सम्मका लागि निब्र्र्याजी रुपमा रकम उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।

टिप्पणीहरू